جلوگیری از حملات (Sql injection) برای درگاه پرداخت ها و متد Post در...

اگر شما در متد دریافتی از درگاه های پرداخت یا هر سرویس دیگر متدی به عنوان key نداشته باشید به راحتی خود را در...

ارور warning: count(): parametern در php7.2

احتمالا شما بعد از ارتقاء نسخه php از 7 و یا قبلتر به php نسخه 7.2 با ارور زیر مواجه خواهید شد :

مزایا و ویژه گی ها php 7.2

object type جدید در نسخه جدید php یک object type معرفی شده است که می تواند برای تایپ پارامتر (contravariant) و (covariant) بازگشت تایپ هر گونه objects استفاده شود.