خانه آموزش ساخت پوسته وردپرس توابع ضروری وردپرس برای طراحی قالب وردپرس

توابع ضروری وردپرس برای طراحی قالب وردپرس

6 دقیقه برای خواندن کافیست
0
0
37

توابع جایگذاری و گنجاندن – header.php و footer.php


<?php get_header(); ?>   گنجاندن هیدر
<?php get_footer(); ?>   گنجاندن فوتر
<?php get_sidebar(); ?>   گنجاندن سایدبار
<?php get_template_part('Aria'); ?>   گنجاندن فایلی با نام دلخواه در پوشه پوسته مورد نظر

جایگذاری و گنجاندن – js و css مورد نیاز وردپرس در قالب


<?php wp_head(); ?> قرار بگیرد head باید در تگ
<?php wp_footer(); ?> قرار بگیرد body باید قبل از پایان تگ

کد های عمومی قالب های وردپرس


<?php bloginfo('name'); ?>  نمایش عنوان وب سایت
<?php bloginfo('description');?>  ( نمایش معرفی کوتاه سایت شما ( شرح سایت
<?php bloginfo('admin_email');?>   نمایش آدرس ایمیل مدیر
<?php bloginfo('url');?>   نمایش آدرس وب سایت
<?php bloginfo('wpurl');?>   نمایش آدرس سایت وردپرس
<?php bloginfo('stylesheet_url');?>   نمایش آدرس فایل سی اس اس موجود در پوشه ی پوسته فعال  
<?php bloginfo('template_directory'); ?>   نمایش آدرس پوشه ی پوسته فعال
<?php bloginfo('atom_url'); ?>   نمایش آدرس فید اتم سایت
<?php bloginfo('rss_url'); ?>   نمایش آدرس آر اس اس وب سایت
<?php bloginfo('rss2_url'); ?>   نمایش آدرس آر اس اس 2 وب سایت
<?php bloginfo('rdf_url'); ?>   نمایش آدرس آر دی اف سایت
<?php bloginfo('charset'); ?>   نمایش یونیکد استفاده شده در وب سایت شما
<?php bloginfo('language'); ?>   نمایش زبان فعال استفاده شده در وب سایت شما
<?php bloginfo('text_direction');?>   نمایش دایرکشن استفاده شده در وب سایت شما
<?php bloginfo('version'); ?>   نمایش ورژن وردپرس وب سایت شما
<?php wp_title(); ?>   نمایش عنوان صفحه ی در حال نمایش
<?php get_search_form() ?>   نمایش فرم جستجو در سایت
<?php the_search_query() ?>   نمایش متن جستجو شده , پس از جستجو در سایت
<?php wp_tag_cloud(); ?>   نمایش لیست کامل تگ های استفاده شده در وب سایت
<?php echo tag_description(id); ?>   نمایش توضیحات یک تگ خاص - به جای آی دی , شناسه تگ را وارد نمایید
<?php single_tag_title(); ?>   نمایش نام تگی که بر روی آن کلیک کرده و وارد صفحه ی تگ شده ایم
<?php single_post_title(); ?>   نمایش نام نوشته ای که بر روی آن کلیک کرده و وارد صفحه شده ایم
<?php single_cat_title(); ?>   نمایش نام دسته بندی که بر روی آن کلیک کرده و وارد صفحه ی آن شده ایم
<?php the_permalink(); ?>   نمایش پیوند یکتا
<?php get_calendar(); ?>   نمایش تقویم در وب سایت

کدهای لیست و منو های قالب وردپرس


<?php bloginfo('name'); ?>  نمایش عنوان وب سایت
<?php bloginfo('description');?>  ( نمایش معرفی کوتاه سایت شما ( شرح سایت
<?php bloginfo('admin_email');?>   نمایش آدرس ایمیل مدیر
<?php bloginfo('url');?>   نمایش آدرس وب سایت
<?php bloginfo('wpurl');?>   نمایش آدرس سایت وردپرس
<?php bloginfo('stylesheet_url');?>   نمایش آدرس فایل سی اس اس موجود در پوشه ی پوسته فعال  
<?php bloginfo('template_directory'); ?>   نمایش آدرس پوشه ی پوسته فعال
<?php bloginfo('atom_url'); ?>   نمایش آدرس فید اتم سایت
<?php bloginfo('rss_url'); ?>   نمایش آدرس آر اس اس وب سایت
<?php bloginfo('rss2_url'); ?>   نمایش آدرس آر اس اس 2 وب سایت
<?php bloginfo('rdf_url'); ?>   نمایش آدرس آر دی اف سایت
<?php bloginfo('charset'); ?>   نمایش یونیکد استفاده شده در وب سایت شما
<?php bloginfo('language'); ?>   نمایش زبان فعال استفاده شده در وب سایت شما
<?php bloginfo('text_direction');?>   نمایش دایرکشن استفاده شده در وب سایت شما
<?php bloginfo('version'); ?>   نمایش ورژن وردپرس وب سایت شما
<?php wp_title(); ?>   نمایش عنوان صفحه ی در حال نمایش
<?php get_search_form() ?>   نمایش فرم جستجو در سایت
<?php the_search_query() ?>   نمایش متن جستجو شده , پس از جستجو در سایت
<?php wp_tag_cloud(); ?>   نمایش لیست کامل تگ های استفاده شده در وب سایت
<?php echo tag_description(id); ?>   نمایش توضیحات یک تگ خاص - به جای آی دی , شناسه تگ را وارد نمایید
<?php single_tag_title(); ?>   نمایش نام تگی که بر روی آن کلیک کرده و وارد صفحه ی تگ شده ایم
<?php single_post_title(); ?>   نمایش نام نوشته ای که بر روی آن کلیک کرده و وارد صفحه شده ایم
<?php single_cat_title(); ?>   نمایش نام دسته بندی که بر روی آن کلیک کرده و وارد صفحه ی آن شده ایم
<?php the_permalink(); ?>   نمایش پیوند یکتا
<?php get_calendar(); ?>   نمایش تقویم در وب سایت

توابع ورود و خروج در قالب وردپرس


<?php wp_login_form(); ?>   نمایش فرم ورود به وب سایت
<?php echo wp_login_url(); ?>   نمایش آدرس قسمت ورود به سایت
<?php echo wp_logout_url(); ?>   نمایش آدرس خروج از وب سایت
<?php echo wp_lostpassword_url(); ?>   نمایش آدرس قسمت فراموشی رمز عبور وب سایت
<?php echo wp_registration_url(); ?>   نمایش آدرس قسمت ثبت نام در وب سایت
<?php wp_loginout(); ?>   نمایش لینک ورود/خروج به صورت اتوماتیک در وب سایت
 
**********************************************
 
تابع شرطی برای دو شرط ورود به صورت مهمان و یا ورود با نام کاربری
<?php
if ( is_user_logged_in() ) {
  امکانات در صورتی که اگر کاربر وارد شده بود
} else {
  امکانات در صورتی که اگر کاربر مهمان بود
}
?>

توابع نوشته ها در قالب وردپرس


توجه : توابع زیر باید در حلقه وردپرس قرار گیرند …

منظور از حلقه ( loop ) تگ های شرطی می باشد که حتما باید پست های یک سایت وردپرسی , در داخل آن قرار گیرد , در غیر این صورت پست ها قابل نمایش نیست .

<?php
if ( have_posts() ) {
while ( have_posts() ) {
the_post(); ?>
              محل قرار گیری توابع نوشته ها
<?php } // end while
} // end if
?>

توابع نوشته ها در قالب وردپرس – توابعی که در حلقه قرار میگیرد


<?php posts_nav_link(); ?>   نمایش راهنما برای رفتن به صفحه ی بعد و قبل
<?php previous_post_link(); ?>   نمایش لینک به پست قبلی
<?php next_post_link(); ?>   نمایش لینک به پست بعدی
<?php the_category(); ?>   نمایش لیست موضوعات مربوط به پست در حال نمایش
<?php the_permalink(); ?>   نمایش لینک پیوند یکتای صفحه ی مورد نظر
<?php the_title(); ?>   نمایش عنوان پست در حال نمایش
<?php the_content(); ?>   نمایش محتویات پست در حال نمایش
<?php the_excerpt(); ?>   نمایش مختصری از محتویات پست در حال نمایش
<?php the_time(); ?>   نمایش زمان درج پست در حال نمایش
<?php the_date('y/m/d'); ?>   نمایش تاریج درج پست در حال نمایش .
<?php echo get_the_date('F j, Y'); ?> در صورت کار نکردن تابع بالا
<?php the_ID(); ?>   نمایش شناسه پست در حال نمایش
<?php the_author_posts(); ?>   نمایش تعداد پست های نویسنده ی پست مورد نظر
<?php the_author() ?>   نمایش نام نویسنده پست مورد نظر در حلقه
<?php the_author_meta('display_name', $post->post_author ); ?> نمایش نام نویسنده پست مورد خارج از حلقه 
<?php the_shortlink(); ?>   نمایش لینک ورود به صفحه ی یکتای پست در حال نمایش
<?php the_tags(); ?>   نمایش برچسب های پست در حال نمایش
<?php comments_number(); ?>   نمایش تعداد نظرات داده شده پست در حال نمایش
<?php comments_template(); ?>   single.php نمایش قسمت نظرات - حتما داخل فایل
<?php the_title_attribute(); ?>   نمایش مقدار اتربیوت تایتل پست در حال نمایش

نکته : اگر تابع the_content در پوسته کار نکرد به روش زیر آن را قرار دهید :

<?php

  if ( have_posts() ) {
  while ( have_posts() ) {
  the_post();
  
    the_content();
  
  } // end while
        } // end if

?>

توابع بند انگشتی قالب وردپرس


توجه : برای استفاده از توابع زیر , باید حتما از قبل , تابع زیر را در فایل functions.php اضافه نمایید .

echo add_theme_support( 'post-thumbnails' );

توابع بند انگشتی قالب وردپرس – که در single.php یا بقیه فایل ها قرار میگیرد


<?php the_post_thumbnail('thumbnail'); ?>   نمایش تصویر بندانگشتی مربوط به هر پست یا برگه - اندازه پیش فرض 150*150
<?php the_post_thumbnail('medium'); ?>   نمایش تصویر بندانگشتی مربوط به هر پست یا برگه - اندازه پیش فرض 300*300
<?php the_post_thumbnail('large'); ?>   نمایش تصویر بندانگشتی مربوط به هر پست یا برگه - اندازه پیش فرض 640*640
<?php the_post_thumbnail('full'); ?>   نمایش تصویر بندانگشتی مربوط به هر پست یا برگه در سایز اصلی
 
ضمنا 4 تابع بالا برای نمایش در سایز های استاندارد می باشند . برای بریدن عکس آپلود شده و نمایش آن در وب سایت , باید به روش زیر عمل کنید .
 
1- اضافه کردن کد زیر در فایل فانکشن
 
**************************
 
if (function_exists('add_image_size')):
add_image_size('your-name',width,height,true);
endif;
 
***************************
 
2 - قرار دادن کد زیر برای نمایش تصویر بند انگشتی
 
<?php the_post_thumbnail('your-name'); ?>

توجه : در بالا به جای your-name , نام انتخابی خود و به جای width , height پهنا و ارتفاع عکسی که میخواهید برش داده شود را به عدد وارد نمایید .

توابع فهرست و منو ها


نمایش فهرست های وب سایت
 
<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'Aria-Nav', 'menu_class' => 'navbar' ) ); ?>
 
توجه : این امکان به صورت پیشفرض غیر فعال می باشد که جهت فعال نمودن آن باید تابع زیر را در فایل فانکشن قرار دهید
 
function register_my_menu() {
 register_nav_menu('Aria-Nav',__( 'Aria-Nav' ));
}
add_action( 'init', 'register_my_menu' );

توجه : برای دیزاین فهرست , باید در css , کلاسی به نام navbar ساخته و شروع به ساخت دیزاین کنید .

نمایش آخرین مطالب سایت ( ۴ نوشته آخر )

به طور مثال :
 <ul>
 قبل از باز شدن حلقه
<?php $the_query = new WP_Query( 'posts_per_page=4' ); ?>
<?php while ($the_query -> have_posts()) : $the_query -> the_post(); ?>

کد های html که به نسبت تعداد مطالب تکرار می شود . به طور مثال : 
<li> 
عنوان 
محتوا
<li> 

حالا باید حلقه بسته شود
<?php
endwhile;
wp_reset_postdata();
?>
حالا بعد از بسته شدن حلقه٬ 
ul هم بسته می شود 
</ul>

نمایش آخرین مطالب سایت وردپرسی بر اساس موضوع (۴ مطلب آخر)

به طور مثال :
 <ul>
 قبل از باز شدن حلقه
 <?php
    $args = array(
      'post_type' => 'post',
      'post_status' => 'publish',
      'category_name' => 'gallery',
      'posts_per_page' => 4,
    );
    $arr_posts = new WP_Query( $args );

    if ( $arr_posts->have_posts() ) :

    while ( $arr_posts->have_posts() ) :
    $arr_posts->the_post();
    ?>

کد های html که به نسبت تعداد مطالب تکرار می شود . به طور مثال : 
<li> 
عنوان 
محتوا
<li> 
حالا باید حلقه بسته شود
<?php
    endwhile;
    endif;

    ?>

</ul>
مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب شمشاد امیری خراسانی
بارگذاری بیشتر در آموزش ساخت پوسته وردپرس

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
به من اطلاع بده

همچنین ببینید

تست ارتباط ‍پایگاه داده mysql با لاراول

برای اینکه تست کنید ارتباط برنامه لاراول شما با پایگاه داده برقرار است در فایل : routes/we…